تاثیر استرس شغلی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش  …

تاثیر استرس شغلی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش …

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نراق
گروه : مدیریت دولتی
” M.A” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش : منابع انسانی
عنوان :
تاثیر استرس شغلی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی
اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک
استاد راهنما:
دکتر امیر حاجی احمدی
نگارش:
نعمت اله مریدی
زمستان ۱۳۹۳
 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق تاریخ:
فرم صورتجلسه دفاع شماره:
موضوع پایان نامه: تاثیر استرس شغلی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک
کد شناسایی : ۱۸۵۲۱۲۱۰۹۲۲۰۶۳
با تاییدات خداوند متعال، گواهی می شود که جلسه دفاعیه پایان نامه آقای نعمت اله مریدی دانشجوی رشته مدیریت دولتی –گرایش منابع انسانی ورودی ۹۱ به شماره دانشجویی۹۱۰۶۳۳۱۲۸ نیمسال انتخابی دوم ۹۲ در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۳ روز پنجشنبه ساعت ۳۰/۱۲ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق برگزار شد و پس از بررسی و تبادل نظر به شرح ذیل طبق رای هیات داوران حاضر در جلسه با نمره (از ۱۸ نمره) به عدد …………و به حروف ……………….و بادرجه ………………. به تصویب رسید.
استاد راهنما : امیر حاجی احمدی
استادداور۱: محسن عامری
استاد داور۲ : سمیه قجری
مدیر گروه: سمیه قجری
نماینده دفتر تحصیلات تکمیلی:
معاون پژوهش و فناوری:
معاون آموزش:
اداره کل تحصیلات تکمیلی
بسمه تعالی
تعهد نامه اصالت اثر
اینجانب نعمت اله مریدی متعهد می شوم که مطالب مندرج در این پایان نامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و از دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش استفاده شده است ، مطابق مقررات ارجاع و در فهرست منابع و مآخذ ذکرگردیده است . این پایان نامه قبلاَ برای احراز هیچ مدرک هم سطح یا بالاتر ارائه نشده است. در صورت اثبات تخلف (در هرزمان) مدرک تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه از اعتبار ساقط خواهد شد.کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه آزاد نراق میباشد.
نعمت اله مریدی
۱۸/۹/۱۳۹۳
«تقدیر و تشکر»
سپاس و ستایش به درگاه پروردگار دستگیرنده که آغاز هر کلام به نام مبارک او مزین است و توفیق در هر کار به موهبت او میسر.اوست که وجود خاکی انسان را به زیور خرد مزین نمود و با نفس خویش جانمایه حیات را بر پیکر آدمی نثار کرد.خداوندگار خرد که توفیق به ثمر رساندن توانسته ها را در این مقال ارزانی نمود و امید است که کرامت او یاریگر خواسته هایم در فرصتهای دیگر باشد.حال که به لطف قلم صنع آورش این پژوهش به پایان رسید،بر خود لازم می دانم از تمامی بزرگان و بزرگ اندیشانی که به نوعی از الطاف وجودیشان بهره بردم و هرکدام به نحوی در تحقیق و نگارش و به انجام رسانیدن این پژوهش مرا یاری دادند،نهایت سپاس و قدردانی را داشته باشم.
از سرکار خانم دکتر قجری مدیر محترم گروه منابع انسانی که در ابتدای نگارش این پژوهش تجارب خود را در اختیار اینجانب قرار دادند و همچنین ازجناب آقای دکتر حاجی احمدی ،استاد راهنمای ارجمند که در مراحل مختلف انجام پایان نامه همواره مرا از راهنمائی های خود بهره مند نمودند، نهایت سپاسگزاری را دارم.
تقدیم به پیشگاه
حضرت ولی عصر(عج)
و تقدیم به
کلیه اساتید بزرگوار و معلمان زحمتکش

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir