فایل دانشگاهی – 
تاثیر اجرای قانون جدید تخلفات راهنمایی و رانندگی بر میزان تصادفات و تلفات  …

فایل دانشگاهی – تاثیر اجرای قانون جدید تخلفات راهنمایی و رانندگی بر میزان تصادفات و تلفات …

هر رویداد برای حادث شدن نیاز به زمان و مکان دارد ، از دیدگاه کارشناسی ، تخلفات رانندگی از نظر زمانی ، مکانی و علل وقوع تفکیک می شوند . از نظر زمانی ، تخلفات در سه جزء بررسی می شوند که عبارتند از :
الف- قبل از انجام تخلف
ب- در زمان انجام تخلف
ج – بعد از رخ دادن تخلف
از نظر کارشناسی بازه های زمانی قبل و بعد از وقوع تخلف بسیار گسترده ولی بازه زمانی لحظه وقوع تخلف بسیار کوتاه می باشد به همین دلیل باید اقداماتی را که در چند لحظه کوتاه وقوع تخلف غیر قابل انجام هستند در دو بازه دیگر مورد توجه قرار داد. در مورد مکان وقوع تخلف نیز باید دقت نمود که دو تخلف مشابه در دو مکان متفاوت از نظر ماهوی با یکدیگر فرق دارند.
۲-۳ علل و ریشه های تخلفات رانندگی
یک تخلف رانندگی که معمولا منجر به یک تصادف ترافیکی و سوانح جاده ای نیز می شود از عوامل متعددی ناشی می شود که عبارتند از : عامل انسانی ، عامل راه ، عامل وسیله نقلیه، عامل محیط و عامل قانون. کنترل پذیرترین و مهمترین عامل ، عامل انسانی می باشد که با مهار آن می توان تاثیر بسیاری بر کاهش تلفات و تصادفات در کشور داشت (قاسم پور، ۱۳۸۸).
اصولا تخلفاتی که منجر به تصادف می شوند پدیده ای چند علته است. یک عامل یا ترکیب دو یا چند عامل از عوامل فوق باعث بروز تخلف یا تصادف می شوند. این عوامل را می توان در نموداری بصورت زیر نشان داد:
۱- وضع جسمی
۲- وضع روحی و روانی
عامل انسانی ۳- تربیت و شخصیت اجتماعی
۴- آموزش
۵- تنبیه و تشویق به موقع
۱- طراحی
عامل راه ۲- ساخت
۳- نگهداری
۱- طراحی
عامل وسیله نقلیه ۲- ساخت
۳- نگهداری
۱ – نور
عامل محیطی ۲- دید
۳- وضعیت جوی
۱- تدوین
عامل قوانین ۲ – اجرا
و عمل نظارتی ۳- مدیریت و نظارت
۲-۳-۱ عوامل انسانی
مهمترین عامل بروز تخلفات انسان می باشد ، تحلیل های انجام شده بیانگر این است که منشا بیش از ۷۵ درصد تخلفات و سوانح جاده ای ، عوامل انسانی هستند. بی احتیاطی و بی مبالاتی ، عدم مهارت ، بی دقتی و عدم توجه به مقررات ، خطاهای رفتاری و عمدی نظیر سرعت و یا سبقت و … ، لجبازی رانندگان و عدم تسلط بر اعصاب و روان ، ایجاد موقعیت های خطرناک برای همدیگر در طول مسیر ، بی توجهی عابران پیاده به مقررات ، مصرف مواد الکلی و داروهای خواب آور ، خستگی مفرط ، رانندگی در سنین بالا و یا سنین جوانی عوامل عمده وقوع تخلف در بعد انسانی هستند که در ذیل به بصورت مبسوط آمده است :
خصوصیات فردی راننده
قبل از اینکه به خصوصیات فردی راننده بپردازیم ، انواع رانندگان را از نظر نوع وسایل نقلیه ای که آن را می رانند یا هدایت می کنند را مورد بررسی قرار می دهیم تا با برخی از ویژگی های این قشر از جامعه یعنی رانندگان بهتر آشنا شویم :
درصد بسیاری از خودروهای موجود در یک جامعه ، به رانندگان وسایل نقلیه شخصی اختصاص دارند. از لحاظ اجتماعی معمولا استفاده کنندگان از خودروهای شخصی ، خود را در موقعیت بالاتری نسبت به سایرین می بینند. دسته دیگر از رانندگان ، رانندگانی هستند که معمولا بطور تمام وقت یا نیمه وقت در سطح شهرها یا جاده ها اقدام به جابجایی مسافر یا بار می کنند که بیشترین امکان بالقوه را برای تخلف و تصادف دارند، توقف های مکرر و ناگهانی آنها و یا سرعت زیاد آنان برای رسیدن به حداکثر سود آوری ، بزرگترین عامل تخلف زا و در نتیجه تصادف زا برای این گروه به حساب می آیند.
رفتار رانندگان تاکسی تا حد بسیاری شبیه به گروه فوق می باشد با این تفاوت که این گروه به علت وجود تشکیلات صنفی، خود را دارای حق بیشتری در استفاده از امکانات می دانند. رانندگان تاکسی اغلب همین شغل را به عنوان شغل اصلی خود انتخاب کرده اند در صورتی که مسافر بر شخصی ، اغلب این شغل ، شغل دوم آنهاست که این عامل باعث بروز مشکلات روحی و روانی بیشتر آنهاست.
از جمله رانندگان دیگر می توان رانندگان اتوبوس را نام برد ، آنچه در خصوص این گروه مشاهده می شود عدم رابطه درست راننده با ابزار کار اوست. شباهت یک اتوبوس یا مینی بوس به یک خودرو بسیار محدود و تنها در کارکرد مکانیکی آن خلاصه می شود ، با این حال اکثر رانندگان این وسایل در رفتار رانندگی خود ، هیچ ارتقای کیفی خاصی را نسبت به خودروی شخصی نشان نمی دهند.
از رانندگان دیگر ، می توان رانندگان خودروهای فوریت مانند آمبولانس و آتش نشانی را نام برد . از آنجا که ابزار کنترل و تنبیه در مورد این رانندگان تقریبا بی اثر است ، در مواردی ، برخی از آنها گرایش بسیاری به تخلف دارند.
بنابراین در می یابیم که انسان به عنوان راننده مهمترین جزء در یک تخلف و ترافیک است و با شناخت کامل باید هدایت و کنترل شود . عواملی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم بر خصوصیات رفتاری راننده تاثیر دارند ، عبارتند از :
الف – سن راننده
با توجه به اطلاعات به دست آمده ، تعداد رانندگان از سنین ۱۸ تا ۳۰ سالگی بتدریج افزایش و در سنین۳۱ تا ۴۲تعداد رانندگان به بیشترین مقدار خود میرسد و بعد از سن ۴۲ بتدریج کاهش میابد. در ایران ، آمار تصادفات پلیس راه کشور نشانگر این است که گروه سنی ۳۰ تا ۳۹ سال و بعد گروه سنی ۱۹ تا ۲۹ سال بالاترین رتبه ها را در تخلفات و تصادفات به خود اختصاص داده اند .از مهمترین دلایل بالا بودن تعداد تخلفات در بین جوانان ، می توان به مواردی از قبیل : قبول خطر بیشتر و هیجان پذیر بودن آنها و کمبود مهارت و تجربه رانندگی در آنها اشاره کرد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است