بررسی رابطه الگو های مصرف و رفاه ذهنی در بین ساکنین بالای ۱۵  …

بررسی رابطه الگو های مصرف و رفاه ذهنی در بین ساکنین بالای ۱۵ …

پس هر پاسخگو از مجموع گویۀ مطرح شده در شاخص الگوی مصرف(۳۶ گویه) قادر خواهد بود امتیازی بین حداقل۳۶و حداکثر ۱۸۰ را برای نوع الگوی مصرف خود کسب کند و در یکی از قسمتهای طیف زیر قرار گیرند:
۱۸۰ ۱۳۲ ۸۴ ۳۶
مدرن ترکیبی سنتی
طیف الگوی مصرف پاسخگویان
افرادی که امتیازی بین ۳۶ تا۸۴ را کسب کنند، الگوی مصرف شان درسطح «سنتی» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین ۸۴ تا۱۳۲ را کسب کنند، الگوی مصرف شان درسطح «ترکیبی» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین ۱۳۲ – ۱۸۰ را کسب کنند، الگوی مصرف شان درسطح «مدرن» قرار میگیرد.
هر یک از مولفه ها به قرار زیر تعریف و عملیاتی شده اند:
۳-۸-۱-۱-مدیریت بدن:
مدیریت بدن به معنای نظارت و دستکاری مستمر ویژگیهای ظاهری و مرئی بدن است که به کمک معرفهای کنترل وزن (از طریق ورزش، رژیم غذایی و دارو) ، دستکاری پزشکی (جراحی بینی و پلاستیک) و میزان اهمیت دادن به مراقبتهای بهداشتی و آرایشی (استحمام روزانه، آرایش مو، آرایش یا اصلاح صورت، استفاده از عطر و ادوکلن و دئودورانت زیر بغل)، به شاخصی اساسی تبدیل شده است.(ارمکی و چاووشیان،۱۳۸۱: ۶۴)انواع عادات در لباس پوشیدن، آرایش موی سر و استفاده از پیرایه ها، و همچنین شیوه مدیریت بهداشت و سلامت بدن در زمره این شاخصها هستند.
در این پژوهش از گویه های ذیل جهت سنجش مدیریت بدن در بین پاسخگویان (بر اساس طیف لیکرت)استفاده شده است:
تمیز و مرتب بودن لباس
آراستگی صورت
آراستگی موی سر
استفاده از عطر/ دئودورانت
استفاده از کرم برای بهداشت، و مراقبت از پوست
مراقبت از تناسب اندام از طریق رفتن به باشگاه های ورزشی
مراقبت از تناسب اندام از طریق رژیم های غذایی
مراقبت از تناسب اندام از طریق دارو
جراحی های زیبایی
استفاده از خالکوبی و تاتو روی بدن
این متغیر و ابعاد آن با ۱۰ سوال در بخش دوازدهم پرسشنامه مورد آزمون قرار می گیرد. برای سنجش هر یک از گویه های فوق، از طیف لیکرت استفاده شده که در آن به گزینه «اصلا» امتیاز ۱، به گزینه «خیلی کم» امتیاز ۲، به گزینه« کم» امتیاز ۳، به گزینه «زیاد» امتیاز۴ و به گزینه «خیلی زیاد» امتیاز ۵ داده شد. با توجه به این هر پاسخگو از مجموع گویۀ مطرح شده در شاخص مدیریت بدن(۱۰ گویه) قادر خواهد بود امتیازی بین حداقل ۱۰ و حداکثر ۵۰ را برای مولفه مدیریت بدن کسب کند و در یکی از قسمتهای طیف زیر قرار گیرند:
۵۰ ۶/۳۶ ۳/۲۳ ۱۰
بالا متوسط پایین
طیف مدیریت بدن پاسخگویان
افرادی که امتیازی بین ۱۰ تا ۳/۲۳ را کسب کنند، میزان مدیریت بدن شان درسطح «پایین» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین ۳/۲۳ تا ۶/۳۶ را کسب کنند، میزان مدیریت بدن شان درسطح «متوسطی» قرار میگیرد.
افرادی که امتیازی بین ۶/۳۶ -۵۰ را کسب کنند، میزان مدیریت بدن شان درسطح «بالایی» قرار میگیرد.
 
 
 
اوقات فراغت
اوقات فراغت، فعالیتی است که اعضای جامعه فارغ از اجبارهای محیط کار و الزامات زندگی، از طریق آن استعدادهای خود را توسعه بخشیده، شخصیت خود را گسترش می دهند. چگونگی گذران اوقات فراغت، بازتابی از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر جامعه است که استفاده ی مطلوب از این اوقات می تواند تأثیر درخور توجهی در بهبود کیفیت زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه داشته باشد.در این پژوهش فراغت به سه بعد فراغت سنتی و مدرن و ترکیبی تقسیم شده است. فعالیت های اوقات فراغت سنتی: شکلی از گذران فراغت است که بیشتر مبتنی بر الگو های ساده و قدیمی زندگی بوده و بر رویکرد ها و قالب های مذهبی افراد نیز استوار است،مانند گردش و تفریح با خانواده، حضور در مساجد، مراسم دعا و هیأت های مذهبی،بودن در کنارخانواده وغیره( فکوهی و انصاری مهابادی، ۱۳۸۲: ۷۱)
اوقات فراغت مدرن: شکلی از گذران فراغت است که بیشتر مبتنی بر الگوهای جدید زندگی است. در این شکل از فراغت رویکرد های مذهبی و سنتی کمتر در نظر گرفته شده و فراغت بیشتر حالت فردی پیدا کرده است. همچنین نوع گذران اوقات فراغت در دوره مدرن پر هزینه تر و جدید تر است.در دوره مدرن در کنار اوقات بیکاری فرد_ که صرف فعالیت های سازنده ای مثل هنر و ورزش و امثال آن می شود _ بیش از پیش ، انواع فراغت هایی که با فعل پذیری توام است رواج پیدا می کند.مانند: رفتن به پارک،رفتن به باشگاه های ورزشی، رفتن به کتابخانه عمومی،قدم زدن در بازارها و فروشگاه ها،بازیهای فکری،خرید رفتن،مطالعه آزاد،نامه نگاری اینترنتی ، استفاده از رسانه های دیداری و شنیداری و غیره. از اموری است که قسمت چشم گیری از اوقات فراغت مردم را در بر می گیرد( مهدوی و مولایی،۱۳۸۱: ۵).اوقات فراغت ترکیبی نیز، عبارت است از زمانی که فرد فراغت خود را به هر دو شیوه سنتی و مدرن بگذراند.
در این پژوهش از گویه های ذیل جهت سنجش اوقات فراغت در بین پاسخگویان (بر اساس طیف لیکرت)استفاده شده است:
گردش و تفریح با خانواده
رفتن به مراسم مذهبی(هیات های مذهبی)
شرکت در مناسک دینی( سخنرانی دینی، شرکت در دعا، جلسه قرآن، نماز جماعت)
رفتن به اماکن مقدسه
بودن در کنار خانواده
تماشای تلویزیون
شرکت در کلاس‏های هنری (تئاتر، موسیقی، نقاشی، خطاطی و ….)

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir