اهمیت و جایگاه دوره­های دکترا در فرایند توسعه

اهمیت و جایگاه دوره­های دکترا در فرایند توسعه

9 اهمیت و جایگاه دوره­های دکترا در فرایند توسعه
توسعه یعنی تحول در وضعیت موجود و حرکت به­سوی شرایط بهتر. توسعه یک جامعه در سطح ملی و در­نهایت توسعه جامعه بشری در سطح جهانی مستلزم توجه عمیق به رشد فکری و معرفتی افراد جامعه از طریق نظام­های آموزشی است. تلاش نظام­های آموزشی در تربیت نیروی انسانی طیف گسترده­ای از مقاطع مختلف(از مقطع پیش­دبستانی گرفته تا دکترا) را در بر­می­گیرد. در این طیف، مقطع دکترا به­دلیل تربیت اندیشه­هایی که بیشترین و عمیق­ترین تأثیر را در فرایند توسعه دارند از اهمیت بیشتری برخوردار است. به­همین­دلیل، راه­اندازی دوره­های دکترا در دانشگاه­های داخل و یا اعزام دانشجو به کشورهای پیشرفته برای تحصیل در این مقطع مورد­توجه خاص دولت­های مترقی بوده و هست(فتاحی،1380).
2-10 هدف­های دوره دکترا
دوره دکترا  به­منزله یکی از عالی­ترین مقاطع علم­جویی و دانش­پژوهی در نظام آموزش عالی، هدف­ها و فلسفه خاصی را دنبال می­کند. مهم­ترین هدف کلی از تشکیل چنین دوره­ای، فراهم آوردن محیط و شرایط لازم برای آنانی است که طالب ورود به سطح عالی­تری از حقیقت­جویی و درک عمیق­تر مفاهیم و پدیده­های جهانی به­منظور کسب توانایی ذهنی مؤثر بر فرایند توسعه جامعه هستند. بر­این­اساس، هر دانشگاهی که اقدام به تشکیل دوره­های دکترا می­کند، هدف­های ملموس­تری را تدوین می­کند(فتاحی، 1380).