دسته: پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه درمورد Haemophilus، influenzae، Infect، membrane

No Comments

بخش‌های متغیر دارای بخش‌های حفاظت شده می‌باشد که می‌توان از آنها به عنوان کاندیدای واکسن استفاده کرد. با توجه به اینکه واکسن فعلی با استفاده از PRP ساخته می‏شود ،بعلت جنس پلی... ادامه

منبع پایان نامه درمورد Haemophilus، gene، samples، influenzae

No Comments

. (2008). Characterization of antibiotic resistance genes linked to class 1 and 2 integrons in strains of Salmonella spp. isolated from swine. Canadian journal of microbiology 54(7):569-576.52- Sanders J D And el,1993, Reconstitution of a porin-deficient mutant of Haemophilus influenzae type b with a porin gene from nontypeable... ادامه

منبع پایان نامه درمورد تحلیل داده، امام خمینی

No Comments

یک میکروتیوپ جدید که با اطلاعات لازم لیبل دار شده است، ریخته شد. میکروتیوپ‏ها در دمای 20- درجه سانتی گراد نگهداری می‌شوند. 3-10- بررسی کیفیت و کمیت DNAاستخراج شده: پس از استخراج، DNA به... ادامه

پایان نامه با واژگان کلیدی تحقیق و توسعه، علم و فناوری، فناوری نانو، نوع کاربری

No Comments

مشاهده می شود برای مثال در نور خورشید سبز بنظر می رسد.این لیوان هنوز در موزه بریتانیا مشاهده می شود. شکل 1-3 وجود رنگ قرمز و سبز در جام لیکورگوس به علت وجود نانو ذرات طلا و نقره در شبکه... ادامه

منبع پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، اضطراب کودکان، احساس حقارت

No Comments

ر از‌میزان همبودی اضطراب‌و اختلال درون نمود (مانند افسردگی) است و میزان آن بین 4/36? تا 7/16? متغیر است. (لست و همکاران، 1977). این نکته نیز قابل توجه است که اختلال‌های همبود تابع سن است. در... ادامه

منبع پایان نامه با موضوع کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، اضطراب کودکان، مواد مخدر

No Comments

اسهال، احساس سر گیجه و سبکی در سر، تعریق مفرط، تشدید رفلکس‌ها، بالا رفتن فشار‌خون، تپش قلب، احساس‌درد در قفسه سینه، اتساع مردمک، بیقراری و قدم زدن، سنکوب، مور مور شدن اندامها،... ادامه