دسته: پایان نامه حقوق

امنیت بین المللی

No Comments

وظایف مذکور به شورای امنیت واگذار شده عبارتند از:حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اَعمال تجاوز قراردادهای منطقه ای نظام قیمومت بین المللی 1- حل... ادامه