دسته: مقالات و پایان نامه ها

دیدگاه های مختلف درموردعلل وعوامل موثر پرخاشگری درافراد وابسته به مواد

دیدگاه های مختلف درموردعلل وعوامل موثر پرخاشگری درافراد وابسته به مواد:  2-7-1-دیدگاه زیستی: میزان همگامی ارثی بالاتری درخانواده های افرادخشن دیده می شود وعوامل زیستی متعددی مانند... ادامه

عامل‌های حفاظتی خانوادگی و اختلال‌های هیجانی-رفتاری

عامل‌های حفاظتی خانوادگی و اختلال‌های هیجانی-رفتاری فرزندپروری مقتدرانه. شیوه‌های فرزندپروری، رفتارها و نگرش‌هایی هستند که جو عاطفی حاکم بر تعاملات والد-فرزند را تحت تأثیر قرار... ادامه