نویسنده: admin3

دانلود پایان نامه درمورد اقتصاد کشور، حل و فصل اختلافات، فرهنگ کار

No Comments

پیمانکاری در سه دهه اخیر نشان داده است که شاخص های اعلام شده تعدیل به هیچ وجه با افزایش قیمت های موثر در نرخ های ساخت و ساز ، همخوانی و همپوشی نداشته اند. از طرف دیگر ، زمان های تعیین... ادامه