مدل نوناکا و تاکوچی:”پایان نامه درباره فرهنگ سازمانی”

مدل نوناکا و تاکوچی محققان مدیریت ژاپنی"نوناکا"و"تاکوچی"[1]تأثیر بسیاری برمباحث مدیریت دانش داشته­اند. مفهوم"دانش پنهان"و"دانش آشکار"توسط«نوناکا» برای طرح­ریزی نظریه یادگیری سازمانی طبقه­بندی شده­ است. دراین تقسیم­بندی باتوجه به همگرایی بین شکل­های…

ادامه خواندن

حوزه های طرحواره ناسازگار اولیه//پایان نامه دشواری تنظیم هیجانی

حوزه های طرحواره های ناسازگار اولیه در مدل یانگ هجده طرحواره بر طبق پنج نیاز هیجانی ارضا نشده تقسیم می شوندکه حوزه های طرحواره نامیده می­شوند(یانگ و همکاران،1392). پنج حوزه…

ادامه خواندن

سطوح انگیزش:پایان نامه خود تنظيمي يادگيري

سلسله مراتب انگیزه ها:                                                                                                                     برخی  نظریه پردازان نظیر مزلو وباک[1] (2002)، انگیزه های انسان را به صورت…

ادامه خواندن

فرم درخواست گواهی الکترونیکی:/پایان نامه درباره امضای الکترونیکی

نحوه تکمیل فرم درخواست صدور گواهی الکترونیکی فرم درخواست صدور گواهی الکترونیکی (تصویر 1-8) توسط متقاضی تکمیل می گردد. پس از واریز تعرفه و دریافت شناسه واریز، مشخصات مبلغ واریزی…

ادامه خواندن
بستن منو