نویسنده: 92

عامل‌های حفاظتی خانوادگی و اختلال‌های هیجانی-رفتاری

عامل‌های حفاظتی خانوادگی و اختلال‌های هیجانی-رفتاری فرزندپروری مقتدرانه. شیوه‌های فرزندپروری، رفتارها و نگرش‌هایی هستند که جو عاطفی حاکم بر تعاملات والد-فرزند را تحت تأثیر قرار... ادامه