راهنمای پایان نامه درباره : ۲-۳- ویژگی‌های اسکان‌های غیررسمی

سکونتگاه‌های انسانی، اعم از شهری و روستایی دارای مشخصات ویژه‌ای می‌باشند. در پراکنش فضائی سکونتگاه‌های شهری هم گروه‌های مختلف از مردم با پایگاه‌های اجتماعی و اقتصادی متفاوت استقرار یافته‌اند که…

ادامه خواندن راهنمای پایان نامه درباره : ۲-۳- ویژگی‌های اسکان‌های غیررسمی

پایان نامه – اقدامات و رهیافت‌های ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی

با شتاب گرفتن روند توسعه شهری در سطح جهانی و به ویژه کشورهای توسعه یابنده در چند دهه اخیر، نهادها و سازمان­های گوناگونی برای پاسخگویی و یافتن راه­حل­هایی برای مشکلات…

ادامه خواندن پایان نامه – اقدامات و رهیافت‌های ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی

دسترسی پایان نامه : نظریه­های پیدایش سکونتگاه‌های غیررسمی

۲-۱- نظریه­ های پیدایش سکونتگاه‌های غیررسمی سکونتگاه‌های غیررسمی در جهان از پیشینه طولانی برخوردار است، که از زمان شکل‌گیری تا کنون با عناوین متعددی چون: حاشیه نشینی، سکونتگاه‌های خودرو و…

ادامه خواندن دسترسی پایان نامه : نظریه­های پیدایش سکونتگاه‌های غیررسمی

دسترسی پایان نامه : اسکان‌های غیررسمی

مسأله اسکان‌های غیررسمی درمناطق شهری کشورهای جهان سوم یکی از عوارض رشد فزآینده شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرها و فقدان نظام یکپارچه و موثر مدیریت شهری تلقی می‌شود (رفیعیان،۱۳۸۹ :…

ادامه خواندن دسترسی پایان نامه : اسکان‌های غیررسمی

پایان نامه با موضوع صمیمیت از دیدگاه یانگ ویانگ واستهمان

   ازاین دیدگاه صمیمیت زناشویی دارای شش بعد به شرح زیراست: بعداجتماعی:این بعدشامل این است که هرکدام اززوجین از انجام دادن کارها و سپری کردن اوقاتشان با یکدیگرلذت می برند. بعدهیجانی:این…

ادامه خواندن پایان نامه با موضوع صمیمیت از دیدگاه یانگ ویانگ واستهمان

دانلود پایان نامه – صمیمیت ازدیدگاه باگاروزی[۱](مدل تعاملی وترکیبی)

صمیمیت یک نزدیکی تشابه و روابط شخصی عاشقانه اغلب هیجانی با شخص دیگراست که مستلزم شناخت و درک عمیق ازفرددیگر همینطوربیان افکار و احساساتی است که نشانه ای ازآستانه عشق…

ادامه خواندن دانلود پایان نامه – صمیمیت ازدیدگاه باگاروزی[۱](مدل تعاملی وترکیبی)

پایان نامه با موضوع عوامل اجتماعی تاثیرگذار برافزایش صمیمیت زوج ها

گادلین[۱](۲۰۰۰،به نقل ازمظلومی)می گوید:تغییراتی که درجامعه وشخصیت افراد دراثر صنعتی شدن درقرن۱۹به وجودآمد پایه های اجتماعی پیدایش روابط صمیمی مدرن رابناگذاشت.تغییراصلی درواقع شدن محل کارازمحل زندگی بود،چنانچه شخص شاغل بیشترزمان…

ادامه خواندن پایان نامه با موضوع عوامل اجتماعی تاثیرگذار برافزایش صمیمیت زوج ها

پایان نامه در مورد  تعریف صمیمیت از دیدگاههای مختلف:

      پیورکووسین و کاردون [۱](۲۰۰۰) صمیمیت رایکی از عناصرسازنده رابطه وپایه آشنایی وشالودهء عشق می دانندکه معنای آن ازیک رابطه به رابطه دیگرمتفاوت است. دسیموند[۲] (۲۰۰۶)صمیمیت را می…

ادامه خواندن پایان نامه در مورد  تعریف صمیمیت از دیدگاههای مختلف:

دانلود پایان نامه درمان بوئنی با زوج ها

فنون درمانی در درمان مبتنی بر نظریه بوئن اهمیت ندارد که ماهیت مشکل بالینی حاضر چه چیزی است و همیشه دو هدف اصلی حاکم بر آن است: کاهش اضطراب و…

ادامه خواندن دانلود پایان نامه درمان بوئنی با زوج ها

پایان نامه با موضوع نظام عاطفی خانواده هسته ای

·       بوئن (۱۹۷۸) مدعی است که آدمیان همسری را بر می گزینند که سطح تفکیک آنها به اندازه خودشان است. پس تعجبی نخواهد داشت که اشخاص نسبتاً نا متمایز…

ادامه خواندن پایان نامه با موضوع نظام عاطفی خانواده هسته ای