پایان نامه رایگان با موضوع استخراجی، توخالی، گرفته،، حجم‌های

No Comments
دانلود پایان نامه

روش استفاده شده در HF-LPME می‌باشد، با این تفاوت که فیبر توخالی در فضای فوقانی محلول نمونه قرار می‌گیرد. بدین ترتیب مزاحمت‌های ناشی از بافت پیچیده نمونه برطرف می‌شود. از طرفی به دلیل اینکه فاز استخراجی درون فیبر توخالی قرار گرفته، مشکل افتادن حلال استخراجی در اینجا رفع شده است و می‌توان از حجم‌های بیشتر نیز استفاده نمود. علاوه بر

  پایان نامه با کلید واژه های محورهایی، یادکرد، بخاری،، مسلم،

دیدگاهتان را بنویسید