پایان نامه درمورد ………………………………………………………………………………………………………۴۶، ۲-۶-تصفیه، ۲-۵-سینتیک، باطله……………………………………………………….۴۵

No Comments

باطله……………………………………………………….۴۵
۲-۵-سینتیک و مکانیزم جذب رنگ متیل اورانژ روی سیلیکاژل اصلاح شده باقی مانده از یک کارخانه ………………………………………………………………………………………………………۴۶
۲-۶-تصفیه پیشرفته فاضلاب حاوی متیل اورانژ و

  پایان نامه با کلید واژگان ۱H-NMR، درCDCl3، طیف۱H-NMR، ۳۶

دیدگاهتان را بنویسید