پایان نامه با واژه های کلیدی تحولات ساختاری

No Comments

آزادی عمل عاملان اقتصادی را محدود کرده و حضور آن ها را در بخش رسمی اقتصاد مشکل و پرخطر می سازدو یا این که زمینه پیدایش فعالیت های جدیدی مانند سوداگری ارز، کوپن و بازار سیاه کالاهای مختلف را ایجاد می کند. (خورشیدی ،۱۳۷۱)
ب : تعدد و میزان قدرت ارگان های دخالت کننده در اقتصاد
در پی تغییر و تحولات ساختاری ناشی از انقلاب؛ تعداد

  پایان نامه درمورد ۳-۱۸)، (g)..........................................................69، CNT(5-5)............................................................................70، (g)

دیدگاهتان را بنویسید