پایان نامه ارشد درباره شیمی درمانی

No Comments

رادیوتراپی حساس هستند. رادیوتراپی حساس هستند. رادیوتراپی و شیمی درمانی توانسته است سرطانهای پیشرفته تومور ویلمز، نوروبلاستوم، رابدومیوسارکم و بعضی تومورهای دیگر را کنترل کند.
۱-۵-۲- روش درمان سرطانهائی که با جراحی یا رادیوتراپی قابل درمان قطعی میباشند:
بطور واضح جراحی درمان انتخابی برای این نوع تومورهاست، ولی درمان اضافی در دو

  دانلود پایان نامه ارشد دربارهشخص ثالث، طلاق، اکل مال به باطل

دیدگاهتان را بنویسید