منبع پایان نامه درباره جهان اسلام

No Comments

این درگیری ها تا سال های ۲۴۱ و۲۴۵ و ۲۵۱ هجری ، ادامه یافت.
اوضاع سیاست جهان اسلام، در آستانه میلاد مهدی (عج) آن گونه که از تاریخ پیداست ، نشان می دهد که خلافت ، اعتبار و فداست پیشبین خود را به دلیل خودکامگی و زیر پای نهادن آرمان ها و اسلام ستیزی و نادید. انگاشتن مردم و ملت هایی که در قلمرو فتوحات مسلمانان، می زیستند، از دست

  پایان نامه درمورد ۶-۳۱G(d)، ۱-متیل-۱-نیتروزواوره، DFT/B3LYP، ۳-۲)

دیدگاهتان را بنویسید