منبع تحقیق با موضوع جمع آوری اطلاعات

No Comments

می رسد هر چند که در این بخش با امار مبتنی بر قیمت مواجه هستیم ولی به علت دشواری و پر هزینه بودن جمع آوری اطلاعات آماری، ارقام معاملاتی این بخش در حساب های ملی منظور نمی شود. (دوید،۱۳۷۶)
بخش نا منظم:
در این بخش مبادلات بازاری برای کالا و خدمات وجود دارد، به طوری که از لحاظ تولید نیز ماهیت قانونی آن محرز است. ولی از لحاظ توزیع

  پایان نامه با موضوع درمانگر،، نوزادانی، (NICU)، رفتاری/روانشناختی،

دیدگاهتان را بنویسید