منابع پایان نامه درمورد کاتد، (مارپیچ، آمدتر، ………….

No Comments
دانلود پایان نامه

(جنس ، میزان فشردگی)
* سایز ابعادی کانالها در هر دو قسمت آند و کاتد (طول ، عرض و عمق کانال)
* فاصله بین دو کانال در صفحات الکترود (یا بررسی شعاع گذر)
* مواد و ضخامت غشای تبادل یونی
* نوع کانال جریان کاتد (مارپیچ ، موازی ، سری ، موازی بلند ، شبکه ای و موازی مارپیچ(
* و ………….
استفاده از مواد جایگزین و کار آمدتر

  منابع پایان نامه ارشد درمورد خون،، شود.هم، و۱۶ام، حاملگی

دیدگاهتان را بنویسید