منابع پایان نامه ارشد درمورد ولسیتین، آمنیوتیک، کراتینین، ،با

No Comments

خون بند ناف از طریق پوست ، برای تشخیص اختلالات خونی جنین، از اختلالات ژنتیکی، عفونت ها و اسیدوز جنینی استفاده می شود.
بهترین شاخص های شیمیایی قابل دسترس برای تعیین بلوغ جنین ،با تعیین کراتینین ولسیتین مایع آمنیوتیک که به ترتیب نشان دهنده ی بلوغ کلیه ها و ریه های جنین است، به دست می آید.(۱۹)
۷-۱-درمان و پیشگیری از بیماری های

  پایان نامه با کلید واژگان استراتژی، قرارگیرد.، سازماندهی،

دیدگاهتان را بنویسید