منابع پایان نامه ارشد درمورد شانت، هفته،، آمنیون، گردنی

No Comments

جنین
جدول ۵-۱ پیشگیری و درمان اختلالات مادرزادی
اختلالات مادرزدای
پیشگیری و درمان
نقایص لوله عصبی
فولات،ویتامینها(پیشگیری) ، جراحی
فتق دیافراگمی
جراحی (تصحیح یا درمان با پلاک)
یوروپاتی انسدادی
در کمتر از ۲۴ هفته و بیشتر از ۳۲ هفته، شانت از مثانه به مایع آمنیون
توده های گردنی جنین
تأمین یک راه هوایی
تالاسمی
پیوند سلول

  پایان نامه درمورد ۳-۱۸)، (g)..........................................................69، CNT(5-5)............................................................................70، (g)

دیدگاهتان را بنویسید