منابع تحقیق درمورد یارانه، اجتماعی،، کشاورزی،،

No Comments

کشاورزی ، امکان صادرات این محصولات و کسب درآمد ارزی را نیز بوجود آورند . لیکن سیاستهای دولت سبب می شود تا حتی پس از فراگیر شدن مصرف این نهاده های نوین ، پرداخت یارانه مذکور تداوم پیدا کند و موجب تخصیص غیر بهینه منابع گردد.
بسیاری از دولتها به عنوان بخشی از سیاستهای کشاورزی، یارانه تولید را برای رسیدن به اهداف خاص اجتماعی،

  دانلود پایان نامه ارشد دربارهطلاق، اقتصاد خانواده، صاحب نظران

دیدگاهتان را بنویسید