دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی، دانشجویان

No Comments
دانلود پایان نامه

اسکولار،۱۹۹۹) که وجود سطح تنش پایین هم موجب استفاده مناسب از مهارتهای شناختی و افزایش آرامش روانی در برخورد با مشکل میشود و در نتیجه رضایت بیشتری را برای فرد فراهم میسازد و در نتیجه باعث افزایش بهزیستی روانشناختی در افراد میگردد.
این پژوهش با هدف قرار دادن جامعه دانشجویان، قشری که استرسهای زیادی را تحمل میکنند،که در پژوهشهای

  پایان نامه درمورد HOMO، (b)، LUMO، (a)

دیدگاهتان را بنویسید